Halogenowe czy bezhalogenowe? ogólna charakterystyka

W ogólnej charakterystyce wyróżnić możemy kilka rodzajów kabli, które dzielimy z uwagi na ich przeznaczenie. Z tego względu różnią się one między sobą parametrami technicznymi, liczbą żył oraz ich przekrojem. W zależności od miejsca ich wykorzystania dodatkowym parametrem różnicującym jest także ich oplot.

Kable sterownicze przeznaczone są do przesyłania sygnałów analogowych i cyfrowych o niskim częstotliwości lub małym przepływie binarnym (z możliwością jego zwiększenia przy wykorzystaniu kabli o większej średnicy żył przewodzących). Najczęściej wykorzystywane są do obsługi zasilania systemów sterujących umieszczonych wewnątrz budynków, w instalacjach iskrobezpiecznych, a także przy połączeniach urządzeń o niskiej mocy0 falowników i silników.

Jak wspomniałem, w zależności od miejsca umieszczenia kabla jego parametry mogą być różne. Cechy materiałów, z których kabel sterujący jest stworzony są dopasowane do maksymalnych wymogów bezpieczeństwa układów. Przykładem takiego kabla sterowniczego jest kabel Bitner LiHH- bezhalogenowy kabel sterowniczy giętki.

Jak podają wszelkie źródła wiedzy o materiałach, halogenowe tworzywa sztuczne typu PVC, posiadają w swoim składzie duże pokłady fluoru, chromu, bromu, jodu. Tego typu powłoki doskonale sprawdzają się w przypadku miejsc, które narażone są pożarem lub spełniać muszą szczególne warunki w tym zakresie. Kable halogenowe o wiele lepiej sprawdzają się w przypadku sytuacji zagrożenia pożarem- są niepalne oraz samogasnące, nie przenoszą iskier dlatego pożar instalacji nie przenosi się za ich pośrednictwem do dalszych części systemowych. Taki stan wynika z powoli uwalnianych związków fluoru i chloru podczas pożaru, które ograniczają dostęp tlenu (tlen podsyca płomień). Sporym problemem w sytuacjach zagrożenia pożarem jest wchodzenie związków uwalnianych z poziomu osłony. Uwalniające się opary chloru i fluoru wraz z wodorem wiążą się ze sobą w żrące związki chlorowodorowe. Z uwagi na toksyczny charakter i wysoki stopień korozyjności mogą one wywołać szkody większe, niż sam efekt pożaru.

Aby jak najlepiej zabezpieczyć środowisko przed sytuacjami wspomnianymi powyżej najczęściej do produkcji kabli wykorzystuje się przesłony bezhalogenowe, które w swoim składzie nie posiadają pierwiastków chloru, bromu, jodu czy fluoru. Są za to oparte na związkach, które w sposób mniej inwazyjny ograniczają rozprzestrzenianie się płomieni. Przykładem takiego związku są wodorotlenki aluminium, które w reakcji z ciepłem uwalniają parę wodną, która schładza miejsce występowania płomieni, ograniczając dostęp tlenu gasi pożar.

Zostaw komentarz