Przewód instalacyjny- jak wybrać?

Wiedziałeś, że różne instalacje wymagają różnego okablowania? Chodzi przede wszystkim o ich przekrój, który w dużej mierze zależy od charaktery przyłączanych urządzeń. Inny przekrój przewody zostanie wykorzystany w obwodach oświetleniowych, gniazdkach dla konkretnych urządzeń oraz gniazdkach przeznaczonych do ogólnego użytku.

Zacząć należy od tego, że według norm przyjętych, najmniejszy przekrój kabli w instalacjach wewnątrzmieszkaniowych nie może być mniejszy niż 1.5mm2. Wartość ta jest minimalna i nie powinna być zmieniana nawet w przypadku, kiedy dołączamy do niej urządzenia o niskim poborze mocy.

W przypadku sieci oświetleniowej i wykorzystaniu przewodów o przekroju 1.5mm2 wykorzystujemy dodatkowo specjalnie wyłączniki nadmiarowo prądowe lub bezpieczniki topikowe (jednak te wykorzystywane były w instalacjach starego typu).

W przypadku, gdy do sieci oświetleniowej zostanie wykorzystany przewód o większej średnicy np. 2.5-3 mm taki, jak w przypadku sieci ogólnej, nie będzie to stanowiło większego problemu.

W przypadku instalacji ogólnych, wykorzystuje się wspomniane przewody o przekroju 2.5 mm2. Dodatkowo zabezpiecza się je bezpiecznikiem nadprądowym, z uwagi na różnorodny charakter urządzeń i poziom pobieranego prądu. Przewód w obwodzie ogólnym może mieć ewentualnie większą średnicę, nigdy mniejszą z uwagi na maksymalne wartości płynącego prądu.

Dobranie zbyt małego przewodu do instalacji, w której przyłączone zostaną urządzenia o wyższym poborze może doprowadzić do uszkodzenia instalacji- zwarć kończąc na jej przepaleniu.

Zostaw komentarz