Spawanie łukowe ręczne – na czym polega?

Spawanie łukowe ręczne jest jedną z możliwości spawania elektrycznego stali. Na czym ono polega? Jakie elektrody można wykorzystywać? Wszystkie odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Kiedy mówimy o spawaniu łukowym?

Gdy ciepło produkowane jest w łuku elektrycznym, który powstał między elektrodą a łączonymi częściami, wtedy mamy do czynienia ze spawaniem łukowym. Ów łuk jest wyładowaniem elektrycznym w gazie.

Zazwyczaj podczas spawania łączone metale tworzą anodę i są połączone dodatnim biegunem wynikającym z zasilania. Z kolei katodą jest elektroda spawarki. Skąd wynika energia łuku? Generowana jest przepływem strumienia elektronów o dużej gęstości pomiędzy wspomnianą katodą a anodą, a temperatura gazu łuku może sięgać nawet 20 000 °C, lecz zazwyczaj wynosi od 5 000 do 6 000 °C. Uchwyt elektrody podczas spawania tego rodzaju jest połączony z ujemnym biegunem agregatu spawalniczego, a spawany materiał z biegunem dodatnim. Zasilanie może pochodzić zarówno z prądu stałego, jak i zmiennego.

Proces spawania

Czas przejść do charakterystyki elektrody. Typową elektrodę tworzy drut do spawania pokryty warstwą topnika. W procesie spawania niezbędny jest także kabel spawalniczy, który jest przewodem zasilającym między urządzeniem do spawania a elektrodą.

kabel spawalniczy

Długość elektrody waha się między 35 a 45 cm. Po włączeniu agregatu spawalniczego należy połączyć elektrodę ze spawanym elementem, dzięki czemu w obwodzie zacznie płynąć prąd elektryczny o wysokim natężeniu. Kolejnym krokiem jest delikatne oddzielenie od siebie elektrody, czego efektem staje się łuk elektryczny, który roztopi zarówno metal łączonych elementów, jak i końcówkę elektrody. Cząsteczki zarówno topnika, jak i metalowego spoiwa wędrują w łuku, po czym osiadają na sprawnych elementach.

Sprzęt, którym posługujemy się do ręcznego spawania, jest bardzo łatwy w przenoszeniu, a jego cena nie jest wygórowana. Do minusów należy jednak zaliczyć fakt, że elektroda bardzo szybko się zużywa i bardzo często już podczas samego spawania zachodzi konieczność jej wymiany.

Jakie elektrody można wykorzystać?

Do spawania łukowego ręcznego możemy wykorzystać elektrody topliwe i nietopliwe. Wyróżniamy następujące rodzaje elektrod topliwych:

  • wolframowe, węglowe

  • otulone, nieotulone (gołe)

  • cienko otulone, średnio otulone, grubo otulone

  • kwaśne, zasadowe, rutylowe

  • ciągliwe (drut odwijany z bębna, nieskończona długość)

  • specjalne – utleniające, do napawania i żłobienia

Mamy nadzieję, że nieco przybliżyliśmy tematykę spawania elektrycznego, łukowego ręcznego. Na pewno jest to niedroga metoda spawania stali, dlatego warto się na nią zdecydować.

Zostaw komentarz